Jóga pro lepší spánek (praktické cvičení)

 26.3.2020 ZRUŠENO
čtvrtek 16.00-18.00


Cena: 800,- (včetně DPH)

Získejte náskok díky kvalitním spánku! Pokud si budete dopřávat kvalitní spánek, uvidíte, jak se vaše mysl a tělo změní. Posílíte imunitní systém, budete vyrovnanější, budete mít jasnější úsudek, a také si lépe udržíte vysněnou váhu. Znovu získáte schopnost lépe se učit, efektivně třídit a udržet informace v hlavě. Co pro to můžete udělat?

Naučte se základům spánkové hygieny, správným relaxačním technikám a věřte sami sobě, že to po absolvování semináře dokážete!

V rámci praktického cvičení se naučíte cviky a relaxační pozice ideální před spánkem, ale i během dne pro uvolnění páteře, svalů a kloubů. Praktická cvičení probíhají ve skupině max 5 osob, je proto vždy čas individuálně se věnovat každému ze cvičících. S sebou je nutné mít pouze ručník a pohodlné oblečení, ve kterém se vám bude dobře cvičit. Cvičíme bez bot. Podložky jsou v místě konání cvičení k dispozici.

Pro přihlášení na seminář zašlete částku 800,- na číslo účtu  2186320369/0800.
Místo konání: Impact Hub Praha K10, Koperníkova 10, 120 00 Praha 2

Obsah PRAKTICKÉHO VÝCVIKU:
  • Protažení
  • Cviky vhodné a nevhodné před cvičením
  • Relaxační metody
  • Uvolňovaní cviky
  • Tipy na snížení stresové zátěže
  • Individuální tipy pro každého ze cvičících

     Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři (jméno, příjmení, telefon a e-mailová adresa) společností Sleeping Soova s.r.o., se sídlem Jinonická 804/80, Praha 5, 158 00 (dále jen „správce“) pro účely uvedené níže.

Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to ode dne udělení souhlasu po dobu 5 let.

Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle §11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl seznámen, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení, kterými se rozumí nabídka akcí a seminářů z webových stránek www.sleepingsoova.cz. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Souhlasím dále s tím, že mohu být správcem kontaktován s nabídkou pořádání akcí a seminářů prostřednictvím e-mailu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní sdělení správcem nadále zasílány, maximálně však po dobu 5 let.

Prohlášení správce
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.