Výcviková spánková hygiena

17.4.2020 ZRUŠENO
pátek 10:00-15:00


Cena: 1.900,- (včetně DPH)

Pod vedením zkušených lektorů se dozvíte jak dosáhnout kvalitního spánku a probouzet se odpočatý a plný energie.

Pro přihlášení na seminář zašlete částku 1.900,- na číslo účtu 2186320369/0800.
Místo konání semináře: Business Park Košíře, Jinonická 80, 158 00 Praha 5

Obsah semináře bodově:
  • Jak funguje spánek
  • Spánková hygiena
  • Spánkem k lepšímu zdraví
  • Vliv stravy na spánek, tipy na odlehčený jídelníček
  • Tipy na snížení stresové zátěže
  • Jak se vyspat do růžova

     Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři (jméno, příjmení, telefon a e-mailová adresa) společností Sleeping Soova s.r.o., se sídlem Jinonická 804/80, Praha 5, 158 00 (dále jen „správce“) pro účely uvedené níže.

Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to ode dne udělení souhlasu po dobu 5 let.

Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle §11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl seznámen, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení, kterými se rozumí nabídka akcí a seminářů z webových stránek www.sleepingsoova.cz. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Souhlasím dále s tím, že mohu být správcem kontaktován s nabídkou pořádání akcí a seminářů prostřednictvím e-mailu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní sdělení správcem nadále zasílány, maximálně však po dobu 5 let.

Prohlášení správce
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.